TV& VIDEO

Mưa phùn

Mưa phùn kéo dài cả ngày ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mưa phùn kéo dài cả ngày ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VTV.vn - Ngày cuối tuần (2/4), mưa phùn sẽ kéo dài cả ngày ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nền nhiệt cao nhất trong ngày không nơi nào quá 24oC.