mưa rào rải rác

Thời tiết tốt ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận

Thời tiết tốt ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận

VTV.vn - Các vùng biển ven bờ từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đang là khu vực có thời tiết tốt, trời tiếp tục có nắng, tầm nhìn xa trên 10km.