TV& VIDEO

Múa rối nước

Sân khấu múa rối nước trong nhà giữa lòng Hà Nội

Sân khấu múa rối nước trong nhà giữa lòng Hà Nội

VTV.vn -Trong hành trình bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc, có một người nghệ sĩ thầm lặng, mang tâm huyết của mình tạo một sân khấu múa rối thu nhỏ trong nhà giữa lòng Hà Nội.