Múa rối nước

Sân khấu "Tinh hoa Bắc bộ - The Quintessence of Tonkin": "Gạn đục khơi trong" để du khách hiểu và yêu văn hóa Việt

Sân khấu "Tinh hoa Bắc bộ - The Quintessence of Tonkin": "Gạn đục khơi trong" để du khách hiểu và yêu văn hóa Việt

VTV.vn - Đêm diễn "Tinh hoa Bắc bộ - The Quintessence of Tonkin" dẫn dắt du khách bước vào thiên nhiên, đời sống tinh thần phong phú của con người đất Việt.