TV& VIDEO

mua sắm

Ngày 8/3 - Ngày shopping của phụ nữ Trung Quốc

Ngày 8/3 - Ngày shopping của phụ nữ Trung Quốc

VTV.vn - Với đa số phụ nữ Trung Quốc, ngày 8/3 không hẳn là ngày của hoa và quà mà là ngày của mua sắm shopping.