TV& VIDEO

mưa to

Thừa Thiên - Huế: Lũ lớn trên các sông, 7.070 hộ bị ngập, một người chết

Thừa Thiên - Huế: Lũ lớn trên các sông, 7.070 hộ bị ngập, một người chết

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 125 - 350mm, có nơi cao hơn như Bạc Mã 400mm; xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông.