TV& VIDEO

mức lương cơ sở

Từ 1/7, gần 4 triệu người được tăng lương cơ sở

Từ 1/7, gần 4 triệu người được tăng lương cơ sở

VTV.vn - Từ ngày 1/7/2017, sẽ có gần 4 triệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp… được tăng lương cơ sở năm 2017.