TV& VIDEO

Mực nước biển dâng

Nhiều thành phố lớn có nguy cơ xóa sổ vì băng tan

Nhiều thành phố lớn có nguy cơ xóa sổ vì băng tan

VTV.vn - Miami, Thượng Hải, New York có nguy cơ bị xóa sổ. Nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra nếu băng tại Greenland ở Bắc Cực tan chảy hết.