TV& VIDEO

mục sư

"Chiếc hộp sơ sinh" nổi tiếng của một mục sư Hàn Quốc

"Chiếc hộp sơ sinh" nổi tiếng của một mục sư Hàn Quốc

Mục sư Lee Jong Rak, Hàn Quốc có một “chiếc hộp sơ sinh”, nơi những bà mẹ đặt con mình vào đó khi họ không muốn hay không thể nuôi nấng đứa con này.