TV& VIDEO

mức thưởng tết

Nông dân Trung Quốc nhận gần 450.000 USD tiền thưởng Tết

Nông dân Trung Quốc nhận gần 450.000 USD tiền thưởng Tết

VTV.vn - Một công ty nông nghiệp tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã gửi một phần thưởng hết sức có giá trị tới 90 nông dân làm thuê tại đây.