TV& VIDEO

mục tiêu tăng trưởng

Standard Chartered Bank: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 có thể đạt 6,8%

Standard Chartered Bank: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2018 có thể đạt 6,8%

VTV.vn - Đây là dự báo mà nhóm nghiêm cứu của ngân hàng Standard Chartered đưa ra, cao hơn mục tiêu tăng trưởng GDP đề ra trước đó.