TV& VIDEO

mùi hôi phía Nam TP.HCM

TP.HCM  kiên quyết xử lý vấn đề mùi hôi phía Nam thành phố

TP.HCM kiên quyết xử lý vấn đề mùi hôi phía Nam thành phố

VTV.vn - Sau phản ánh về mùi hôi ở phía Nam TP.HCM, thành phố kiên quyết làm rõ nguyên nhân phát tán mùi hôi và xử lý nghiêm sai phạm