mui trần

Volkswagen Golf R Cabriolet - Mui trần mạnh mẽ

Volkswagen Golf R Cabriolet - Mui trần mạnh mẽ

 Đây là mẫu xe Volkswagen Golf mui trần mạnh nhất từ trước đến nay.