mụn nước

Cách chữa lên chắp ở mắt

Cách chữa lên chắp ở mắt

Bị lên chắp ở mắt, mụn nước nhỏ quanh mi mắt, “ruồi bay trước mắt”… là các hiện tượng mà nhiều người thường gặp.