TV& VIDEO

Mường Tè

Cuộc sống như thời tiền sử của đồng bào La Hủ ở Lai Châu

Cuộc sống như thời tiền sử của đồng bào La Hủ ở Lai Châu

VTV.vn - Đồng bào La Hủ ở Mường Tè, Lai Châu là một cộng đồng dân tộc ít người. Tập tục từ ngàn đời còn ăn ở tạm bợ, sống du canh du cư, tập quán canh tác lạc hậu.