Mường Thanh

Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Mường Thanh Phú Yên

Thu hồi chủ trương đầu tư dự án Mường Thanh Phú Yên

VTV.vn - UBND tỉnh Phú Yên mới đây đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án Mường Thanh Phú Yên.