Mỹ Latin

Thất nghiệp tại Mỹ Latin tiếp tục tăng

Thất nghiệp tại Mỹ Latin tiếp tục tăng

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Mỹ Latin và Caribe đã tăng năm thứ 3 liên tiếp, từ mức 7,9% năm 2016 lên 8,4% trong năm nay.