TV& VIDEO

Mỹ Tho

Giá cá điêu hồng tại Tiền Giang bất ngờ tăng trở lại

Giá cá điêu hồng tại Tiền Giang bất ngờ tăng trở lại

Cá điêu hồng lồng bè ở Tiền Giang bất ngờ tăng mạnh trở lại và khan hiếm hàng, khiến người nuôi rất phấn khởi do thu được lãi cao.