TV& VIDEO

Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VTV.vn - Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia và các công ty nước này trước cuộc điều tra thương mại của Mỹ.