Myanmar

"Nhà xế chiều" - Mái ấm cho người già tại Myanmar

"Nhà xế chiều" - Mái ấm cho người già tại Myanmar

VTV.vn - Hiện nhà xế chiều đang chăm sóc 120 cụ già trên 70 tuổi, không nơi nương tựa tại Myanmar.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive