TV& VIDEO

Myanmar

Myanmar và Ấn Độ hợp tác chống khủng bố

Myanmar và Ấn Độ hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - Ấn Độ và Myanmar cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, không cho phép khủng bố xâm phạm lãnh thổ của mình.