TV& VIDEO

Nam Bộ

Bản sắc đình làng Nam Bộ

Bản sắc đình làng Nam Bộ

VTV.vn - Ngoài những giá trị tín ngưỡng truyền thống, đình làng Nam Bộ còn mang bản sắc riêng, thể hiện ước mơ, khát vọng của lưu dân thời mở cõi.