TV& VIDEO

Năm du lịch quốc gia

Quảng Ninh chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2018

Quảng Ninh chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2018

VTV.vn - Năm 2018, Quảng Ninh được chọn là địa phương đăng cai để phát động và tổ chức các sự kiện chính của Năm Du lịch Quốc gia.