TV& VIDEO

Nam Giang

Miễn phí tham quan Hội An và Mỹ Sơn từ 21 - 26/6

Miễn phí tham quan Hội An và Mỹ Sơn từ 21 - 26/6

Trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam diễn ra từ ngày 22 – 26/6 tới, 2 di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam là khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An sẽ mở cửa cho du khách tham quan miễn phí.