TV& VIDEO

nam giới

Vì sao nam giới thống trị ngành công nghệ?

Vì sao nam giới thống trị ngành công nghệ?

VTV.vn - Phân biệt giới tính là vấn đề tồn tại từ lâu trong ngành công nghệ, đến nay, dù đã nỗ lực vận động thay đổi nhưng tình trạng này không được cải thiện nhiều.