TV& VIDEO

năm học 2016-2017

"Phải nỗ lực hơn nữa để chấn hưng giáo dục"

"Phải nỗ lực hơn nữa để chấn hưng giáo dục"

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn ngành giáo dục và các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để chấn hưng giáo dục.