TV& VIDEO

Nam Mỹ

Cà Mau xuất khẩu lô chuối già Nam Mỹ đầu tiền

Cà Mau xuất khẩu lô chuối già Nam Mỹ đầu tiền

VTV.vn - Lô hàng chuối xuất khẩu đầu tiên khoảng 40 tấn, với giá thành 8.000 đồng/kg, tăng gần 4.000 đồng/kg so với giá bán trong nước.