TV& VIDEO

nấm

Nấm được nuôi trồng kiểu Nhật đảm bảo an toàn và dinh dưỡng

Nấm được nuôi trồng kiểu Nhật đảm bảo an toàn và dinh dưỡng

VTV.vn - Loại nấm được nuôi trồng theo kiểu Nhật có quy trình chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.