TV& VIDEO

nấm

Đồ nội thất được làm từ... nấm

Đồ nội thất được làm từ... nấm

VTV.vn - Loại nấm được các nhà thiết kế sử dụng là nấm móng ngựa, cùng với gỗ phỉ và gỗ liễu thô. Đây là những loại gỗ không có giá trị kinh tế và thường bị coi là rác thải.