TV& VIDEO

Nạn tham nhũng

Nạn tham nhũng – Cần những giải pháp quyết liệt hơn

Nạn tham nhũng – Cần những giải pháp quyết liệt hơn

VTV.vn - Cần nhìn thẳng vào nạn tham nhũng để có những giải pháp quyết liệt hơn là một trong những nội dung đáng chú ý trên các số báo ra tuần qua.