TV& VIDEO

nạn trộm cắp

Phòng ngừa nạn trộm cắp gia súc ở Anh

Phòng ngừa nạn trộm cắp gia súc ở Anh

VTV.vn - Một số trang trại ở Anh đã có thể theo dõi chặt chẽ đàn gia súc của họ để tránh tình trạng bị mất cắp.