năng lực cạnh tranh

Chỉ số năng lực cạnh tranh ĐBSCL cao nhất trong 6 vùng trên cả nước

Chỉ số năng lực cạnh tranh ĐBSCL cao nhất trong 6 vùng trên cả nước

VTV.vn - ĐBSCL là vùng có điểm số năng lực cạnh tranh trung bình PCI cao nhất trong 6 vùng trên cả nước từ 4 năm trở lại đây.