Năng lượng hạt nhân

Cách mạng năng lượng tái tạo ở Đức hướng đến xóa bỏ năng lượng hạt nhân

Cách mạng năng lượng tái tạo ở Đức hướng đến xóa bỏ năng lượng hạt nhân

VTV.vn - Đức đã có cuộc chuyển đổi năng lượng thành công ngoạn mục, hướng đến xóa bỏ năng lượng hạt nhân.