TV& VIDEO

năng lượng xanh

Triển lãm Môi trường ngoại giao châu Âu 2017 tại Hà Nội

Triển lãm Môi trường ngoại giao châu Âu 2017 tại Hà Nội

VTV.vn - Sự kiện được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại cũng như việc phòng chống biến đổi khí hậu và đặc biệt hướng tới các gia đình trẻ.