TV& VIDEO

năng lượng

Indonesia sẽ là nước sản xuất năng lượng địa nhiệt hàng đầu thế giới

Indonesia sẽ là nước sản xuất năng lượng địa nhiệt hàng đầu thế giới

VTV.vn - Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia dự kiến vào năm 2021, nước này sẽ vượt Mỹ trở thành nhà sản xuất năng lượng địa nhiệt lớn nhất thế giới.