TV& VIDEO

Nắng nóng miền Bắc

Nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt từ đêm mai (15/6)

Nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt từ đêm mai (15/6)

VTV.vn - Nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn vào đêm mai (15/6) khi khối khí mát đẩy rãnh thấp dịch xuống gây mưa cho miền Bắc.