TV& VIDEO

năng suất cao

Lúa mùa nổi cho năng suất cao

Lúa mùa nổi cho năng suất cao

VTV.vn - Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp vừa thu hoạch xong 30ha lúa mùa nổi vụ Thu Đông, năng suất mỗi công lúa mùa đạt từ 150-280kg/công, tăng 80kg so với năm ngoái.