TV& VIDEO

nem rán

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất nem chua rán tẩm hóa chất

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất nem chua rán tẩm hóa chất

VTV.vn - Sau khi hình ảnh về quy trình sản xuất nem chua rán với nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng được phát sóng, cơ quan chức năng đã vào cuộc để kiểm tra, xử lý.