TV& VIDEO

nền kinh tế Hàn Quốc

Hàn Quốc khuyến khích người dân hưởng thụ

Hàn Quốc khuyến khích người dân hưởng thụ

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch khuyến khích người dân nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn như một biện pháp phát triển kinh tế.