TV& VIDEO

nền kinh tế thị trường

Quốc gia ảo Bitnation nhắm tới Facebook

Quốc gia ảo Bitnation nhắm tới Facebook

VTV.vn - Bitnation, quốc gia ảo, chỉ tồn tại trên mạng Internet với mục tiêu xóa bỏ khoảng cách giữa các quốc gia ngoài đời thực.