TV& VIDEO

nêu gương

Buộc thôi việc Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

Buộc thôi việc Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

Ngày 25/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên kể từ ngày 1/3/2014.