TV& VIDEO

New York Fashion Week

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mang nón lá dát vàng quảng bá áo dài tại Australia

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mang nón lá dát vàng quảng bá áo dài tại Australia

"Nón lá dát vàng 9999 cùng lên đường quảng bá văn hóa áo dài tại Australia" đó là chia sẻ của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam bật mí trước hành trình quảng bá văn hóa áo dài tại Australia.