Ngân hàng thương mại cổ phần

5/33 ngân hàng có sở hữu vượt mức cho phép 5%

5/33 ngân hàng có sở hữu vượt mức cho phép 5%

VTV.vn - Các điều luật về tổ chức tín dụng đã có hiệu lực từ 1/1/2011, tuy nhiên, đến nay, một số TCTD vẫn chưa chủ động điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần phù hợp với luật định.