TV& VIDEO

Ngân hàng trực tuyến

Cảnh báo mã độc Red Alert 2.0 tấn công ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Cảnh báo mã độc Red Alert 2.0 tấn công ứng dụng ngân hàng trực tuyến

VTV.vn - Mã độc này có khả năng lấy trộm thông tin và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của người dùng.