TV& VIDEO

ngân hàng tư nhân

Ngân hàng trực tiếp độc lập đầu tiên bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc

Ngân hàng trực tiếp độc lập đầu tiên bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc

VTV.vn - Mới đây, ngân hàng trực tiếp Baixin Bank đã chính thức đi vào hoạt động tại Trung Quốc.