TV& VIDEO

ngân sách nhà nước năm 2016

Dừng sắm xe công nếu ngân sách hụt thu

Dừng sắm xe công nếu ngân sách hụt thu

VTV.vn - Đó nội dung trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2016.