ngân sách nhà nước năm 2016

Dừng sắm xe công nếu ngân sách hụt thu

Dừng sắm xe công nếu ngân sách hụt thu

VTV.vn - Đó nội dung trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách Nhà nước năm 2016.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive