TV& VIDEO

ngành cà phê

Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam

Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam

VTV.vn - Hội thảo "Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam" được tổ chức sáng nay (9/12) tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.