TV& VIDEO

ngành cá tra

Mỹ kiểm tra nghiêm ngặt cá tra Việt Nam

Mỹ kiểm tra nghiêm ngặt cá tra Việt Nam

VTV.vn - Sản phẩm cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt theo Đạo luật Nông trại Mỹ.