ngành cá tra

Thách thức xuất khẩu cá tra vào Trung Quốc

Thách thức xuất khẩu cá tra vào Trung Quốc

VTV.vn - Với dân số khoảng 1,4 tỷ người, Trung Quốc đang là nước tiêu thụ nhiều nhất sản lượng cá tra từ Việt Nam với tỷ trọng khoảng 30%.