ngành da giày

Mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam - Italy trong lĩnh vực da giày

Mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam - Italy trong lĩnh vực da giày

VTV.vn - Việc mở rộng quan hệ thương mại Việt Nam - Italy trong lĩnh vực da giày là rất cần thiết và trao đổi thương mại trong thời gian qua đã có bước phát triển khá tốt.