Ngành dầu khí

Viễn cảnh OPEC bắt tay với các công ty dầu khí đá phiến

Viễn cảnh OPEC bắt tay với các công ty dầu khí đá phiến

VTV.vn - Thất bại trong kế hoạch đánh sụp ngành dầu khí đá phiến bằng cách dìm giá dầu thật thấp, OPEC đổi chiến thuật muốn chuyển từ cạnh tranh sang liên kết, đôi bên cùng có lợi.