TV& VIDEO

Ngành dầu khí

Cổ phần hóa một số đơn vị ngành dầu khí

Cổ phần hóa một số đơn vị ngành dầu khí

VTV.vn - Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu khí sẽ tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của các doanh nghiệp này.