TV& VIDEO

Ngành dầu khí

Doanh thu ngành dầu khí vượt 14% kế hoạch

Doanh thu ngành dầu khí vượt 14% kế hoạch

VTV.vn - Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí đạt 247,1 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 44,2 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng.