TV& VIDEO

ngành điều Việt Nam

Ngành điều Việt Nam phải nhập hơn 50% nguyên liệu để chế biến

Ngành điều Việt Nam phải nhập hơn 50% nguyên liệu để chế biến

VTV.vn - Thời gian tới, ngành điều Việt Nam sẽ phải tiếp tục nhập khẩu trên 50% sản lượng nguyên liệu để phục vụ chế biến.