TV& VIDEO

ngành giáo dục TP.HCM

TP.HCM tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, thiết thực

TP.HCM tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, thiết thực

VTV.vn - Năm học này, ngành giáo dục TP.HCM khuyến khích việc tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, bỏ bớt nhiều thủ tục rườm rà. Sự thay đổi tích cực đã được ghi nhận tại các trường.