ngành giao thông

Gia tăng tai nạn giao thông đường sắt tại Phú Yên

Gia tăng tai nạn giao thông đường sắt tại Phú Yên

VTV.vn - Mặc dù nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tiếp tục được triển khai nhưng tai nạn tại Phú Yên vẫn không giảm mà lại tăng lên.